Monday, April 16, 2007

utdyping av diverse synspunkter rundt prostitusjon

Prostitusjon?

I det siste har jeg interessert meg for debatten om vi skal ha et forbud mot sexkjøp i Norge eller ikke. Jeg er for kriminalisering, men jeg ser meg ikke i stand til å stille meg helhjertet bak alle argumentene som støtter saken. Når det gjelder argumentene mot kriminalisering, er det en del ting jeg ser og er enig i, men som ikke truer ståstedet mitt av den grunn. Det er også en del synspunkter som irriterer vettet av meg i den grad at jeg ikke helt vet om jeg greier å ta dem alvorlig.

Derfor ønsker jeg med mål i å sakeliggjøre min egen argumentasjon å redegjøre for diverse argumenter for og i mot. Jeg vil utforske disse og undersøke om det finnes hold i dem, eller om de kan tilbakevises på en sakelig måte.

Jeg hevder at jeg med min alminnelige fornuft og evne til å slå opp i diverse publikasjoner er kvalifisert til å komme med denne typen utdypninger. Jeg er også i stand til å motta kritikk og enten motbevise den eller moderere meg.

Målet er å redegjøre for ett synspunkt hver dag, og jeg begynner med ”Prostitusjon er verdens eldste yrke”

No comments: