Monday, April 16, 2007

Prostitusjon er verdens eldste yrke

”Det har alltid vært prostitusjon og det er umulig å gjerne det helt.”

Dette er et synspunkt som stadig irriterer meg, særs fordi det er defetistisk og ansvarsfraskrivende, men også fordi det er dårlig gjennomtenkt upresist formulert og fordummende.

Det fordummende aspektet viser seg særlig i påstanden. ”Prostitusjon er verdens eldste yrke.” Påstanden kommer typisk med ironisk tonefall og blir gjerne trukket tilbake hvis den møter sakelig motstand, da som regel med forklaring at det ikke var alvorlig ment.

Mulig motargument kan være ”Prostitusjon krever betalig, dvs at noen har skaffet til veie verdier for å bytte mot sexen, dvs prostitusjon kan teknisk sett kun påståes å være verdens nest eldste yrke i det henseende.”

Men det motargumentet er jo bare nok en finte, i et forsøk på å være mer sakelig funderer jeg:

”De tidligste nedtegnelsene jeg kjenner til rundt prostitusjon, stammer fra tekster om Sumeriske tempel prostituerte. Ingenting tyder på at disse i utgangspunktet var stigmatisert fra samfunnet de levde i, de kan derfor ikke sidestilles med våre dagers prostituerte.
Senere i antikken og utover romertiden er det slaver, krigsfanger, rettsløse og utlendinger som jobber i bordellene og trekker på gaten. Da er vi med en gang nærmere dagens situasjon.
Det slår meg at en av betingelsene for at prostitusjon skal oppstå er at det finnes et tydelig klasseskille mellom hore og horekunde(pga, beskytelse av egen posisjon og verdighet.) Det slår meg at seksuell utnyttelse av slaver og krigsfanger ikke kan kalles egentlig prostitusjon; at det bare kan forstås som overgrep.
Derfor kan jeg tørre å påstå at prostitusjon i egentlig forstand ikke kunne oppstå før byene voks frem, og at den ikke slo ordentlig an før byene utviklet en betydelig underklasse.

En annen påstand som beskytter synspunktet er ”Hvordan kan noen tro at vi skal greie å få bukt med noe som alltid har vært her?” Igjen ansvarsfraskrivelse. Et mulig motargument: ”Mord har også funnes sted siden tidenes morgen, men vi jenker oss ikke der av den grunn.”

Mer sakelig: Måten samfunnet ser på prostitusjon har i likhet med samfunnet selv vært i kontinuerlig forandring siden fenomenet oppsto. Med tanke på utviklingen vi har opplevd bare de siste hundre årene, er det ikke så fjernt å forestille seg at vi skal klare å gjøre noe med sexkjøpet også. Vi får i alle fall ikke gjort noe om vi gir opp i utgangspunktet.


Jeg kommer nok til å redigere noe på innlegget i morgen.


Det neste sysnpunktet jeg vil gjøre rede for er ”Prostitusjon er et nødvendig onde for å forhindre voldtekt, i og med at menn er avhengige av å få sex.”

No comments: