Friday, May 20, 2011

hva med de små guttene da?

Ja nå får vi virkelig høre det igjen, vi feminister, om hvordan vi ødelegger for guttene. Vi har visst laget et kjærringvelde i Norge og nå henger guttene etter og faller ut av skolen fordi vi har gjort det så vanskelig for dem.

Takk skal dere ha, men det var faktisk ikke damene som bestemte at barn skulle sitte stille og være snille på skolen. Det var ikke damene som utformet kravet til teoretisk prestering eller moden oppførsel.

og selvfølgelig var det damer som lagde alle de filmene der voksne menn hylles for å oppføre seg barnslig, uansvarlig og latterlig... vi tvang dere til å like dem også.

Menn er menn verst, når alt kommer til alt. (legg merke til at jeg himler med øynene) Spøk til side, det er selvfølgelig markedskapitalismen som har skylden.

Kanskje det er på tide med en liten reality check? Om vi forteller unge gutter at det er synd på dem fordi skolen ikke tillater at de skulker litt innimellom og bråker i timen så gjør vi dem en gedigen bjørnetjeneste. Alle vet at de guttene som faktisk er interessert i fag og knytter identitet til skoleflinkhet ikke har noen problemer med å konsentrere seg eller sitte stille. Skal vi så gjøre det motsatte og bygge opp under en identitet som bygger på at gutter er "gutter" og ikke kan kontrollere seg?

Eller som unge herr Birk Gautefall Carlenius sier det
"Kanskje gutter bør få karakterer for mer gutteting - sport, det å være i aktivitet og gjøre praktiske ting."
Jeg er veldig for mer fysisk aktivitet på skolen, men ikke for å skape en slags illusjon om faglig prestasjon på karaktergjennomsnittet. Vi har skolen for å forberede unge mennesker til arbeidslivet. Før eller senere må de lære seg å jobbe selvstendig, forholde seg til autoriteter, oppføre seg høflig, samarbeide i team.

Denne saken minner meg om en annen sak der smågutter ble oppfordret til å sitte når de tisset. Da var folk raskt ute med å klage over at det skadet småguttenes maskuline stolthet om de måtte sitte. Jeg mener, virkelig? Hva er det som er så maskulint stolt med å stadig bomme på skåla og grise til gulv og toalettring? Men sånn er det altså, noen voksne mener at det er helt greit at gutter ydmykes for å tilfredsstille ideen vår om hva det vil sies å være en gutt.


Jeg vil påstå at hovedproblemet til guttene er at de (og vi alle) er oppdratt av samfunnet til å oppfatte seg selv som radikalt forskjellige fra jenter, de bygger identiteten sin på denne forskjellen og det er nok at de hører at "jenter er gode til noe" før de vet at de selv er dårlige til den samme tingen. Og ikke nok med det, det er nemlig livsviktig for guttene å opprettholde og understreke denne forskjellen, for all assosiasjon med det feminine kan bety hån, mobbing eller vold.

Hvis bare samfunnet vårt hadde sluttet å hate jenter å kvinner. Så hadde det kanskje ikke kostet unge gutter så mye å sitte stille og være snille. Det kunne kanskje til og med blitt kult å være litt som ei jente. Tenk nå litt på det.

15 comments:

Anonymous said...

Apropos det å sitte stille på skolen: det er nesten bare kvinnelige lærere på barneskolene. De anvender jenter som "buffere" for at guttene skal holde seg i ro. Plasserer jente-gutt-jente annethvert i klasserommet dersom det er for mye bråk i klassen. Det er faktisk for jævlig at kjerringene misbruker jenter slik og gir dem en slags omsorgsrolle og indirekte ansvar for å roe ned gutta.
Før satt man gruppevis etter kjønn..det var bedre, det. jenter på ene halvdelen og gutter på den andre.

Martine Votvik said...

Jeg er enig i deg at det er jævlig å bruke jentene på den måten.

Men det er på sin plass å påpeke at det slettes ikke bare er damer som mener at jentene skal holde guttene i tømmer. Så det er drøyt å fremstille det som en kjerringtendens.

Menn har en lang historie ved å gi jenter ansvaret for gutters oppførsel, det kan vi se tydelig i juridisk historie om voldtekt og seksuell trakassering. så det er ingen grunn til å tro at klasserommene i dag ville blitt markant forskjellige med flere menn som lærere.

Jeg har faktisk vokst opp med like mange mannlige lærere som kvinnelige. Jeg har aldri opplevd at noen har gjort dette mot meg, men så var jeg jo en urokråke selv.

Det er verdt å nevnes at menn blir like maktesløse som kvinner når de mister kontroll over klasseromssituasjonen og det gjør de omtrent like ofte og da gjør de like ofte som kvinner ukurante ting for å takle det.

Oi, dette ble en lang kommentar :)

Jeg tror hovedproblemet til lærere av begge kjønn i dag er at rollen deres er så pokkers uklar. De er i en posisjon der de fungerer som oppdragere og ledere, men de har ingen retningslinjer på hvordan de burde oppdra og lede barna og ingen ønsker egentlig at de skal gjøre det heller. Folk ønsker at læreren bare skal være en slags kunnskapsbrønn og mulig støttekontakt når det går galt. De ønsker ikke at sine barn skal formes av andre enn dem selv.

Og bare for å bitche litt til slutt.
Buhu :( er det få menn på skolen? Vel det er menns egen feil, slutt å syte om damene som faktisk tok ansvar for at unge skulle få utdanning :P

rmz said...

"Vel det er menns egen feil, slutt å syte om damene som faktisk tok ansvar for at unge skulle få utdanning :P"

Noen innfalsvinkler jeg kommer på:

1. Det at skolesystemet er bemannet av et flertall av damer er et veldig stabilt system. Ikke enkelt å endre på i det hele tatt. Om som du foreslår skulle gjort det ved å endre på demografien ville det nødvendigvis skjedd ved at kvinner ble bikket ut av skolesystemet. De to mest aktuelle virkemidlene er da kvotering eller konkurranse. Jeg ser for meg en viss motstand mot slike tiltak.

2. Ytelseskrav koblet mot incitamenter: Dersom ikke gruppen av gutter oppnår statistisk like gode resultater som jenter trekkes skolen/lærerne for penger, eventuelt gis de ros eller ris i offentlighet. Jeg mistenker at dette vil kunne gi gode resultater siden det incentiverer lærerne direkte til å adressere det som er problemet, nemlig at gutter og jenter yter forskjellig. Naturligvis vil det være politisk problematisk å gjennomføre noe slikt.

3. Gjøre det mulig å kjøpe undervisning friere enn nå, og la foreldre sette sammen en læringspakke som passer til det individuelle barnet. Dette vil utvilsomt gi større variasjon i resultatene og kanskje spesielt være til fordel for de flinkeste. Vanskelig det og.

4. Finne frem til konkrete tiltak i undervisningen som virker utjevnende på skoleresultaten mellom kjønnene. Dette vil nødvendigvis medføre prøving og feiling, men kombinert med systematiske målinger vil man kunne finne frem til hva som virker og hva som ikke gjør det. Dette er en byrokratisk innfallsvinkel, men i dagens situasjon antagelig den som har mest håp om å lykkes.

Jeg spurte undervisngsinspektøren på skolen der mine barn går om denne problematikken, og hun sa (jeg parafraser) "vi gir barna individuelt tilpasset undervisning, så kjønnsforskjeller er ikke noe vi bryr oss om". Jeg mistenker at det første steget som må tas er at personer i posisjon til å faktisk gjøre noe som betyr noe, slik som undervisningsinspektøren, faktisk erkjenner at kjønnsforskjeller eksisterer og er et problem som må adresseres.

Å helle ansvaret for gutters dårlige resultater over på de menn som ikke jobber i skolen, slik du prøver på, er uproduktiv bitching. Det blir omtrent som å gi kvinner skyld for krig, siden de ikke har gått inn i militære maktposisjoner som må besittes for å hindre krig. Selvfølgelig er en slik type argumentasjon det reneste vås: Det er de som er i maktposisjoner som er ansvarlige, ikke dem som ikke er det.

Hva undervisning angår så er kvinner i nesten alle maktposisjoner, så dermed er flertallet av de de ansvarlige for dagens situasjon kvinner. Det sentrale problemet er derfor i et nøtteskall: Hvordan motivere maktkvinnene til å gi jenter færre fordeler i skolegangen. Tricky :-)

Martine Votvik said...

rmz -

takk for utfyllende kommentar!

1. Jepp, andel kvinnelige lærere har vært rimelig stabilt en stund nå. Men det er på barneskolen vi har sett det største kvinneflertallet. Jeg klarer ikke helt å se for meg at det er haugevis av menn der ute som presser på for å få jobbe på barneskolen, du må gjerne vise meg tall for overbevise meg om det. Dessuten er det stadig flere barnehager som søker spesielt etter menn uten at jeg har hørt noe særlig klager på det. De fleste synes visst det er hyggelig.

2. Ytelseskrav er nok ikke en særlig god ide, jeg referer til "no child left behind" i USA, samt norsk likhetskole som vi sikkert kan være enige om at ikke har vært like bra for alle. Hvis man skal måle resultater må man på ett eller annet nivå ha standarder, og når skolen belønnes for å oppnå disse kan fokuset fort bli ensporet og kvaliteten dårlig.

3. Dette fungerer sikkert bra for ressurssterke foreldre bosatt sentralt, men er ikke noe alternativ for ressursvake i distriktene. Jeg er veldig for at barn skal sees som individer, men jeg har mer tro på mindre skoleklasser og mer aksept for at læreren er en leder og ikke bare en underviser. En lærer som har tid og anledning til å se elevene sine kan lettere vurdere om hver enkelt elev trenger mer utfordring eller andre alternativer.


4. Først må vi bli enige om det faktisk er en generell skeivhet i modningsprosessen til gutter og jenter og at det ikke bare er en sosialt konstruert illusjon skapt av en identitetskrise gutter gjennomgår pga likestilling.

Hvis gutter naturlig modnes senere nytter det ikke å plage dem tidlig for å presse dem opp på samme nivå som jentene, da burde de heller begynne et år senere på skolen."Å helle ansvaret for gutters dårlige resultater over på de menn som ikke jobber i skolen, slik du prøver på, er uproduktiv bitching."


Voi, det var helt klart et satirisk sleivspark jeg kom med der, tar du ikke en spøk?


"Det blir omtrent som å gi kvinner skyld for krig, siden de ikke har gått inn i militære maktposisjoner som må besittes for å hindre krig."


Nei det er det slettes ikke, for kvinner har ikke hatt den samme muligheten til å inntre i slike stillinger som menn har hatt til å ta i et tak i skolen.


"Det sentrale problemet er derfor i et nøtteskall: Hvordan motivere maktkvinnene til å gi jenter færre fordeler i skolegangen."


Og her trodde jeg det sentrale var å sikre at alle barn får den best mulige utdanningen?

For det er slettes ikke en fordel for jentene at de belønnes for å sitte stille og være snille. Det ødelegger mye for dem senere i livet, men det er det ikke så mange som er interesserte i å snakke om for tiden merker jeg :P

rmz said...

"4. Først må vi bli enige om det faktisk er en generell skeivhet i modningsprosessen til gutter og jenter og at det ikke bare er en sosialt konstruert illusjon skapt av en identitetskrise gutter gjennomgår pga likestilling."

Nei. Det er ikke nødvendig. Det som er nødvendig er å erkjenne at det er forskjell i gutter og jenters resultater i skolen. Det burde ikke være vanskelig med den ganske entydige statistikken på området.

Grunnskoleloven sier ganske klart at "Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. "(§ 1-3. ) En tydelig og systematisk forskjell i ytelse basert på kjønn må derfor etter min mening være i strid med dette.

Når du foreslår å sende gutta inn i skolen senere, så kan jeg ikke se at dette er noen løsning: Dersom det er kjønn og ikke alder som er den primære årsaken (og det vet vi ikke, men vi kan jo gjette på det) vil det antagelig ikke hjelpe mye å utsette skolestart for gutter. Eventuelle effekter av å bli kategorisert som mindre modne enn jevnaldrende jenter vil antagelig ikke forbedre denne situasjonen. Videre vil en slik ordning føre til at gutter kommer senere ut i arbeidslivet. De er i dag ett år senere p.g.a. militær/siviljeneste, men en ordning som den du foreslår vil gjøre dette tallet til to år. I sum vil vil dette føre til mindre tid i arbeidslivet og dermed lavere skatteinngang til samfunnet totalt. Kan ikke se at det er noen god løsning.

Nei, skal jeg tenke meg en konkret (og nå grundig gjennomtenkt :-) plan vil det være:

1. Erkjenn at problemet eksisterer, og at det er forskjellig ytelse mellom gutter og jenter i skolen.

2. Adresser problemet gjennom tiltak som gjør at gutters ytelse blir bedre i forhold til jenters ytelse, slik at de i gjennomsnitt yter like godt.

3. Ansvarliggjør de ansvarlige. I dagens situasjon er de ansvarlige er den politiske og faglige ledelsen i skolesektoren.

Forøvrig; å legge skylda på umodne gutter, teite skolejenter, menn som ikke jobber i skolen og menn som generelt er sytepaver (for å nevne noen karakteristikker om har vært brukt i denne debatten, dog ikke i denne bloggen :-) er ikke løsninger, det er avsporinger.

Martine Votvik said...

Hm, nå ville jo jeg trodd det er essensielt å finne årsaken til fenomenet for å finne løsningen.

Og så må vi vel rydde i en del spørsmål.

1. Faller alle gutter ut av skolen og blir tapere?

Svar: nei

Flertallet av guttene blir faktisk på skolen og skaffer seg en utdannelse, mange av dem gjør det faktisk bra og de har bedre utsikter til toppstillinger, høye lønninger og forskerverv enn jenter har (foreløpig i alle fall).

Vi kan derfor slutte at gutter generelt ikke er håpløse og dumme og at de tross i forslaget mitt om at de kunne begynt et år senere på skolen sjeldent har bruk for dette.

2. Er det biologisk fundert at gutter modnes senere enn jenter?

Mange studier viser dette, men de viser også at guttene tar igjen jentene etter puberteten uten at noen stor skade har skjedd.

3. kunne noen elever hatt godt av å begynne på skolen ett år senere?

Ja, kort og godt. Det overasker meg stadig at folk som roper etter individuell tilpassing setter seg på bakbeina når vi kommer inn på alder. Alder på mange måter en falsk skillelinje mellom barn. En gutt født i desember og en i januar kan ha samme tallet på alderen, men den ene har et helt års forsprang i utvikling uten at dette nødvendigvis taes hensyn til på skolen. Det er dypt urettferdig for barn at de skal presses inn i disse rigide rammene for å tilfredsstille voksne menneskers behov for å sette et tall på dem.

4. Kan vi virkelig holde folk ansvarlige i dag for en utdanningstradisjon som er flere hundre år gammel? Samt, kan vi holde damer ansvarlige for en utdanningstradisjon laget av menn for gutter?

Nei, enkelt og greit. Men vi kan forvente at folk som oppdager at noe ikke fungerer prøver å forandre på det.

5. Er all uro i klasserommet bunnet i at gutter er gutter?

Nei.

6. Hva er forskjellen på uro som kommer av et biologisk fundert behov for å bevege på seg og uro som kommer av at en elev prøver ut sosiale grenser?

Det vet vi ikke så mye om.

7. Gjør vi noen en tjeneste ved å fortelle dem at det er synd på dem fordi deres naturlige behov for å være viltre blir undertrykket?

Nei.

8. Gjør vi noen en tjeneste når vi forteller dem at læreren deres er teit når læreren ber dem om å sitte stille?

Nei.

9. Kan vi skape en bedre skole for alle som går der?

Ja. Jeg hatet skolen. Jeg hadde problemer hjemme og sleit med å passe inn. Jeg hadde problemer med å sitte i ro, være stille og ikke lage rot. Jeg er en av jentene som ikke passer inn i ideen om "jenteskolen" fordi jeg vet den ikke ble laget for meg heller. Det var ingen feminazier som kom og sa at "martine må få lov til å rote litt for hun er en jente". Rolighetstyraniet kommer ikke av kjønnskampen, det kommer av et behov fra lærere av begge kjønn for å ha oversikt i arbeidsdagen og nå målene som står på timeplanen.

Kort og godt. Gutter (og jenter som meg) blir bedt om å sitte stille og holde kjeft, ikke fordi læreren hater gutter, men fordi læreren har en undervisningsplan læreren må følge og komme igjennom for å ikke bli anklaget for å skjøtte jobben sin dårlig.

Jeg er veldig for å se nærmere på hva som kan gjøres for å gjøre undervisningen mer praktisk fundert, det er også mange jenter som lærer bedre og forstår mer om det skjer på den måten.

Samtidig er jeg veldig skeptisk til å utvide arbeidsmengden og ansvaret for lærerne som er overarbeidet fra før og allerede sliter med å takle den tvetydige rollen de har som oppdragere i skolen.

Ingvild H said...

Godt skrevet!

Jeg har jobbet som vikarlærer og mitt generelle, veldig personlige inntrykk var at de fleste små gutter og jenter takler å sitte stille veldig bra. Noen har utfordringer, men det var da sannelig både gutter og jenter. Det er lett å synse om skole når man ikke har satt en fot innenfor skoleporten på 15 år, men det har blitt gjennomført en del reformer siden.

Jeg tror problemet kommer senere, i ungdomsskolen. (Dette er synsing) Jeg tror det er mer aksept for at gutter "naturlig" har vanskeligheter med disiplin når de er i tenårene. Testosteon, vet du. Eller som han fyren sier i artikkelen "det er mer komplisert å bli mann". Jeg syns jo egentlig ikke det er så mye mer komplisert, men nå har jeg aldri gjennomgått prosessen.

Og bare for å slå et slag for menn som sitter og tisser: Samboeren min har gjort det hele livet, og syns det er ekkelt når vi har mannlig besøk som tisser utover doskålen (sjokk). Jeg er enig med ham, og mine eventuelle sønner kommer til å lære å sitte når man tisser. Det er da ingenting naturlig å stå foran et vannklosett?

Martine Votvik said...

Takker :)

Jeg tror utviklingen innen likestillingen de siste tjue årene har skapt mye usikkerhet og utrygghet blant menn. De opplever at noen av privilegiene deres blir borte og det er forståelig nok litt skummelt. Jeg har skrevet om det før:
http://ambi-irrevens.blogspot.com/2010/03/likestilling-betyr-at-noen-far-mindre.html

Jeg har en opplevelse om debatten rundt gutter i skolen er en blanding av en genuin frykt fra foreldre for at jentenes gode resultater betyr at guttene deres ikke taes godt nok vare på, og en bitter sårhet som kommer av at voksne menn ser paralleller i eget voksenliv der de opplever at likestillingen har gitt damene et løft. For den sistnevnte gruppen blir de små guttene en symbolsak der de kan snakke stygt om damer og angripe feminismen under en skinn av omsorg for guttene.

heh, jeg synes å huske at det var rimelig komplisert å bli en kvinne også :/ Ikke lett å konse på skolen med hormonstormen i kroppen.

rmz said...

Hm,nå er jeg faktisk litt bekymret. Det virker ikke som noen av dere synes at det er det minste problematisk at gutter systematisk gjør det dårligere enn jenter i skolen. Jeg skal ikke forsøke å overbevise der om at dere tar feil og at dette faktisk er problematisk, det tror jeg nemlig ikke at jeg klarer: Hvis ikke tallenes tale overbeviser dere klarer ikke jeg å gjøre det.

For meg er imidlertid det at gutter og jenter ikke har samme muligheter ti å gjøre det bra i skolen et ganske praktisk problem; jeg har tre jenter og en gutt. Gutten begynner på skolen i år. Statistikken indikerer soleklart at han vll møte flere problemer i skolen fordi han er gutt enn hva jentene har gjort. Hva kan praktisk gjøres for å jevne ut oddsene?

Undervisningsinspektøren på skolen er uinteressert i denne problemstillingen og det virker som om hennes standpunkt i det store og hele deles av dem som har kommentert saken her. Jeg antar derfor at det er et relativt normalt standpunkt og ikke ett det er enkelt å mobilisere kollektiv innsats mot. Å bruke min energi på å få til slik mobilisering er derfor antagelig ikke verd innsatsen.

Overfor gutten vår blir nok derfor ekstra innsats fra familien det virkemiddelet som er tilgjengelige for oss. Dette vil ikke hjelpe noen andre gutter, men det vil kanskje hjelpe oss. Hvis det er mulig å finne på noen tiltak som hjelper flere gutter så får det heller komme etterhvert.

Martine Votvik said...

rmz -

Det står all respekt for at du tar ansvar for guttungen din og ønsker å beskytte ham fra eventuell dårlig behandling. Ikke minst er det beundringsverdig at du ønsker å legge til rette for alle gutter som får problemer.

Og det er veldig trist at du har kommunikasjonsproblemer med undervisningsinspektøren på skolen der han skal gå. Jeg synes det høres litt ut som om hun ikke tar dine bekymringer på alvor og det er ikke særlig profesjonelt av henne.

Kanskje du burde skrive et brev til henne der du forklarer at du har seriøse bekymringer rundt din sønns velferd på skolen og at du føler at hennes oppførsel har gjort deg mer usikker og urolig enn du var tidligere. Så bør du føye til at du er sikker på at hun er kompetent i sin jobb og ønsker det beste for barna på skolen. (du skriver dette for å få henne til å høre på det neste) Så viser du til konkret statistikk som beviser de tingene du er bekymret for, vis til tre eller flere kilder fra forskning. (des mer akademisk der er, des lettere å få henne til å vurdere det). Etter dette skriver du at du er bekymret for sønnen din og at du alt du ønsker er at han skal ha en fair sjanse for å gjøre det godt. Avslutt med at du ser frem til å snakke mer med henne om saken og at du er sikker på at dere vil ha en konstruktiv dialog heretter.Forhåpentligvis kan dette gjøre det lettere å snakke med henne om saken videre. Prøv å hold en åpen samtaleform og unngå anklager, så slipper du at hun blir defensiv og at kommunikasjonen låser seg.


Jeg husker ikke hvor jeg leste det, men jeg har sett flere steder at guttene tar seg inn igjen faglig når de når videregående. Så ikke fortvil om resultatene på barneskolen henger litt etter, de teller ikke til slutt uansett.

Og jeg gjentar. Det er betydningsfullt å finne ut av om gutter gjør det dårligere fordi de ikke taes godt nok vare på, eller om de gjør det dårligere fordi jentene har bedre ferdigheter innen kvalitetene samfunnet setter pris på.

Hvis jentene gjør det bedre fordi de rett og slett har bedre ferdigheter, så må vi bare forholde oss til det. Det er skummelt, men det er ikke urettferdig.

Personlig tror jeg det har mer med samfunnspåvirkning å gjøre og at jentene gjør det bedre fordi de har mer angst for å misslykkes. Kanskje skolen burde ta litt tak i jentenes overarbeid i tillegg? Kanskje alle får det bedre om vi senker litt på kravene?

Martine Votvik said...

pps. jeg tror ikke guttene får det bedre om de skal presses inn i det samme prestasjonsjaget som jentene lider under.

Martine Votvik said...

ppps.

du nevnte tallenes klare tale og da innbiller jeg meg at du faktisk kan henvise til disse tallene. Jeg ville synes det ville være svært interessant å se disse.

rmz said...

Angående tallenes tale:

Utdanningsdirektoratets nettsted er et greit sted å starte

http://www.udir.no/Artikler/_Nasjonale-prover/Resultater-fra-nasjonale-prover/

Hvis det er forskjell på hva standardavviket er mellom kjønnene er dette i seg selv et veldig interessant resultat, men jeg kunne ikke finne det referert noe sted.

Anonymous said...

Her har du dokumentasjon på tre ting som diskriminerer gutter i skolen. Og som definitivt er feminister og kvinners skyld:


http://www.bbc.co.uk/news/education-11151143

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2102759/Why-boys-failing-grade-classroom-Lack-male-teachers-reason-according-new-study.html

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmeduski/121/5020702.htmMartine Votvik said...

Så hyggelig at du leser gamle innlegg på bloggen min anonym :)

Men jeg hadde satt pris på om du utdypet hva det er i disse artiklene som er kvinnene og feministenes feil. Som jeg har skrevet tidligere må menn for selv ta ansvar for å søke inn på læreryrket om det er mangel på mannlige lærere som er problemet.

Ta lærdom fra feminismen, ta affære i stedet for å sitte og vente på at andre skal gjøre ting bedre.