Thursday, May 13, 2010

Husokupanter eller gratis vedlikehold?

Mens du allikevel irriterer oss over raddiser som tar seg til rette i Oslo kommune uten å gjøre opp for seg, så kan vi vel også se på grunnen til at de har muligheten til det i utgangspunktet.

I denne omgangen tenker jeg spesifikt på de tidligere militære eiendommene holmenkollen leir og skar leir, to flotte og godt plasserte eiendommer med fine bygninger. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Oslo Kommune velger å bruke rundt 10 mill på hver av dem, muligens mer i 2007. Eller er det kanskje det? I 2005 uttrykker jo Byutviklingsbyråd fra høyre, Grete Horntvedt at kommunen ikke har behov for Skar Leir og at det finnes andre mer pressende behov for pengene i Oslo.

To år etter Kjøper Kommunen allikevel eiendommen og uttrykker et ønske om at den skal taes i bruk som barnehage, tilfeldigvis er det den samme planen de later å ha for Holmenkollen leir.

I en tid der det er for få barnehageplasser i Oslo og stort press på markedet er det sikkert et brukbart argument for pengebruken, bare synd at det ikke følges opp. I ettertid kan det jo nesten se ut som rent ljug for å få kjøpene igjennom. Det er selvfølgelig ikke de eneste grunnen til at kommunen kjøper, det er jo blant annet også for å unngå at eiendommene havner på det private markedet. Skiforbundet hadde jo også planer for holmenkollen leir for å bygge et kompleks med opp til 250 rom og leiligheter.

En av grunnene til at Oslo kommune ikke tar i bruk Skar leir kan være problemer rundt byggingen av et renseanlegg for gråvann pga eiendommens nærhet til maridalsvannet. En av grunnene til at de ikke tar i bruk Holmenkollen leir kan være problemer med plomberingen av de underjordiske gangene. Disse utfordringene kan også forklare hvorfor eiendommene ikke leies ut, men det forklarer ikke hvorfor kommunen ikke har fulgt det opp og fått det unna.

I mellomtiden står altså byggene tomme og det har de gjort i mer enn 4 år, antageligvis mye lengre. Tross barnehageplaner, idrettsplaner og løst snakk om amerikansk ambassade på holmenkollen leir. Dagens status er som følger: ingen planer for videre bruk.

Med tanke på gråvannsproblematikken på Skar leir kan man vel forstå at kommunen velger ta affære, men vi drakk da vann fra springen når militæret holdt hus der også, så det kan vel ikke være så fryktelig ille? Jeg nekter å tro at 20 økologibevisste raddiser forurenser mer enn militæret, eller et barnehage kompleks med 300 barn for så vidt. Det blir spennende å se hvilke argumenter som taes i bruk når de skal kaste dem ut fra holmenkollen også. For det kommer dem vel helt sikkert til å gjøre?

Personlig sitter jeg igjen med blandede følelser. Dette er jo utrolig flotte eiendommer som kunne blitt brukt til alt mulig slags rart om kommunen bare fikk fingeren ut. For å ikke snakke om hva pengene som ble brukt til kjøpene og de påfølgende kommunale utgiftene ved å eie stedene. Om okkupantene driver vedlikehold av bygninger og eiendom imens de okkuperer sparer de kommunen for midler, altså tjener Oslo kommune på å ha dem boende selv om de ikke betaler for seg. Kanskje kommunen burde vurdere å stille enkelte krav til dem i stedet for å bruke ytterligere midler på å kaste dem ut. Oslopolitiet er jo underbemannet nok som det er.

Samtidig kjenner jeg jo folk som fikk søppelkassene sine brent og bilen sin ødelagt da okkupantene tidligere i år ble kastet ut av hausmania. Slik uggen oppførsel imponerer meg ikke i det hele tatt. Selv om jeg nøler med å legge skylden på selve okkupantene for det. Den demoen trakk nok til seg flere som bare hadde lyst til å lage bråk.

No comments: