Tuesday, March 2, 2010

Hjernevask?

Harald Eia prøver seg på nye, eller skal vi si gamle marker når han nå forlater komikeryrket for en stund til fordel for den mer seriøse forskningen.

Det er godt mulig at Eia faktisk har gjort et meget grundig forarbeid og har belegg for alt han sier og gjør i programmet, men problemet for meg er at programmet i seg selv ikke synes å tyde på at så er tilfelle. Det er fordummende og forenklende.

Kanskje jeg er litt forutinntatt siden Virrvarr og en annen jeg kjenner kastet lys på hvordan et intervju med Eia kunne utarte seg. Hvis jeg tolker måten Lorentzen og Egeland svarer for seg gjennom dette synes jeg ikke det er noe rart om de har problemer med å høres forberedte ut.

Eia har gjennom komikeryrket lang erfaring i hvordan man kan presentere ting for å få en forventet reaksjon. Han 'kan' overbevisning. Jeg mener på ingen måte at dette i seg selv betyr at han er en dårlig forsker, men jeg mener at det er en indikator på at vi bør være ekstra kritiske til måten han fremstiller materialet sitt på.

Sitter man der med et ukritisk blikk og lar seg underholde er det nok lett å kjøpe hele kaka og la det bekrefte ens egne iboende fordommer. Om en derimot skraper på overflaten og stiller spørsmålsteng ved metode og så videre er det forholdsvist lett å kritisere Eia for både forenkling og fordumming.

Fks. dårlig bruk av statistikk, det at kjønns-statistikken vier likheter på likheter overlandegrensene kan like gjerne bety at det finnes likheter mellom land som at det finnes biologisk belegg for at kvinner blir sykepleiere.

Men det er et annet aspekt ved programmet som interesserer meg mer, nemlig hvordan kvinner og "kvinneyrker" blir fremstilt og hvordan Eia behandler kvinner kontra menn.

Eia er føre var og bruker sin mor og sine døtre som bevis for at han hverken har blitt spesielt behandlet som gutt eller behandlet sine døtre spesielt som jenter. Legg samtidig merke til hvordan han hilser på Camilla Schreiner, forsker ved naturfagsenteret, UIO, han komplimenterer utseende hennes og kysser henne på kinnet. Mulig at de to er gamle kjente, men her møter han jo henne i forskersammenheng og ikke som privatperson. Han kommenterer heller ikke med et ord at han er sitter med en dame som visselig har valgt realfag kontra omsorgsyrker i frie Nore.

Apropos omsorgsyrker, hvordan er det programmet presenterer disse?

Til forskjell fra ingeniøryrket som er et fysisk og aktivt yrke der trauste ensomme menn blir skitne på hendene er sykepleieryrket et sosialt yrke med mye prat og menneskekontakt. Jeg fikk litt hodepine da jeg så på, man blir da visselig skitne på hendene som sykepleier også og man kommer ikke langt uten en dose realfag og handlekraftighet der heller. Bygningsarbeidere og sykepleiere kunne snakket sammen om både tunge løft, ubehagelig ansvar og hvor hyggelig det er med kameratskap på jobben.

Noen av de reelle avgjørende forskjellene her i gården mistenker jeg å være muligheten for å kunne jobbe lokalt og muligheten for å jobbe deltid når man får familie.

Dessuten er det betimelig at Eia ikke nevner en døyt at ulikheten på arbeidsmarkedet i Norge muligens skyldes at så å si alle norske kvinner er ute i en eller annen form for jobb utenom hjemmet. Videre er Norge en velferdsstat der mye av den tradisjonelle omsorgen tilbydes av staten. DVS hvis all omsorg for barn, eldre og syke ble tatt med i statistikken så ville man sett at Norge ligger ganske jevnt med de andre landene tross alt.

Jeg tror jeg kunne skrevet hundre sider om dette om jeg satt meg ned, men det er vel på tide å runde av. Faens fordummende drittprogram... konklusjonen får være at navnet "hjernevask" passer urovekkende bra.

9 comments:

Marit said...

Kanskje neste likestillingssak blir å kreve mulighet for deltidsarbeid i mannsdominerte yrker. Det kunne jeg tenke meg.

Martine Votvik said...

Jepp der har mannsforkjemperene en verdig sak å fronte. Det er på tide at de skjønner at tid med hjem og familie er et givende privilegium og ikke bare et ork :)

Stakkars menn de har dødd tidlig i alle år på grunn av den der ukulturen der de absolutt skal slite seg helt ut for jobben :(

Iskwew said...

Veldig godt observert dette med bruk av egen mor og døtre som legitimering. Dessuten hvordan han møtte forskeren på UiO.

Marina said...

Har ikke tid til å lese og kommentere helt grundig akkurat nå, men kan bare ikke la være å nevne at ingeniører verken løfter tungt eller blir skitne på hendene på jobben. Vi jobber jo stort sett på kontor, foran datamaskiner.
Altså et fint dameyrke, ettersom det kan gjøres i høyhælte sko og trange skjørt. Sykepleieryrket, derimot, er altfor fysisk anstrengende og møkkete for oss delikate kvinner!

Megselv said...

Jeg vet ikke om Eia er en dårlig forsker eller ei, men han prøver opplagt nok ikke å være en forsker i TV-programmet. Han prøver å lede en TV-serie (!).

De to representantene for naiv norsk kjønnsforskning beskyldte de skumle biologisk orienterte forskerne for å være frenetiske. En litt mer edruelig vurdering ville vel være at det snarere er kjønnsforskerne som bedriver frenetikken. Dette observeres ikke bare gjennom Hjernevask, men er tydelig for alle som har fulgt diskusjonen en stund, og skinner gjennom også i denne bloggposten.

Det virker veldig naturlig at biologi skal spille en rolle. Biologien former oss på alle andre måter. Vi ser det som helt opplagt (og harmløst) at biologi former andre dyrs atferd. Og som et dyr blant andre skulle vi forvente noe av det samme hos hos. Det betyr ikke at det er helt forbanna sikkert, men det har formodningen for seg. Og det er vel verdt å undersøke?

Jeg bryr meg ikke om hvor god Eia skulle være på alle mulige teknikker, begge de to omtalte forskerne kom med uttalelser som er så hemningsløst idiotiske at de må ta dem for egen regning. Og denne akkumulerte kostnaden for dem er det vanskelig å ikke tolke som opparbeidet gjennom en ideologisk motvilje. En trend du fint fortsetter i her. Denne plukkingen fra din side handler om å unngå substansen i det som sies. Det er vel og bra å kritisere formidling og metode (i det som dog er og ikke har pretensjoner om å være mer enn en munter populærvitenskapelig serie med et visst gimmick), men i dette tilfellet er det vanskelig å ikke se det som en strategi.

Dette fokuset på biologi handler ikke om et utelukkende fokus. Ingen påstår at det arv er det eneste som spiller inn. Tvert om reserverer alle andre et stort rom for miljø. Dette fokuset nå, hvor det rett nok ER biologien som får oppmerksomhet, skyldes simpelthen at en er lei av at toneangivende mennesker er så opplagt på ideologisk villspor at en er nødt til å slå dem i hodet med noe hardt.

Nei, Eia kommenterer ikke det faktum at Camilla Schreiner visselig er realist. Eller at han selv endte opp med noe så femi som sosiologutdanning og et medie-yrke. Fordi det er helt irrelevant. Dette handler om tolkning av brede og robuste samfunnstrender som konverger på tvers av landegrenser og kontinenter, og om forklaringen utelukkende handler om slemme patriarker og uuttalte forventninger, fordommer og andre misligheter, ikke at 100 % av alle kvinner digger bæsjebleier.

Martine Votvik said...

Iskwiw - takk for ros :)

Marina - jess :) jeg tenkte litt på det selv når jeg så på episoden. Altså det om at ingeniør gjerne er en kontorjobb, jeg prøver å ikke klassifisere yrker etter kjønn :)

Megselv - helt kurant kritikk, jeg er ikke en av dem som kontant avviser den biologiske linjen, men jeg tror programmet til Eia tjener til å skape mer splid enn samarbeid. Som du selv sier avviser de færreste biologer at samfunnet spiller en rolle og det går sikkert andre veien også mesteparten av tiden. Kjønnsforskere er jo ikke de eneste samfunnsorienterte forskerne der ute.

Men Eia skal jo lage underholdning og da lønner det seg å sette gruppene skarpt opp mot hverandre. Eller som han faktisk gjør, setter den ene gruppen skarpt opp mot den andre.

Jeg vil ikke ta stilling til hverken intelligensen eller fagnivået til kjønnsforskerene, men jeg vet at Eia intervjuet mange flere enn de som kom med i programmet, kanskje valgte han ut de som svarte best for seg, kanskje ikke, men det er nok ikke tilfeldig at det er nettopp Egeland som sitter der og stammer frem svaret sitt. Det er antagelig med fordi det ble best tv på den måten. Fett nok.

Og hva er det med denne oppfattningen om at problemet i norge er at ingen tror på den biologiske forklaringen? Det er bare tull! Reiser du rundt i bygdenorge, eller på puben nede i gata så vil du finne et flertall som tror menn og kvinner tenker ulikt om ting på bakgrunn av genetiske forskjeller mellom kjønnene.

Ergo programmet skaper ikke debatt i det gjevne Norge, det fører bare til at 60% av bygda synes Eia er en kjekk kar og at Lorentzen høres ut som en idiot?

Dessuten hvis du skriver ned argumentene som brukes fra begge sider og leser dem for deg selv uten all innpakningen fra showet så vil du se at argumentene fra den andre siden er like idiotiske som den andre. Ja, jeg tror faktisk at biologene har bedre forskning å vise til enn den som var i programmet, men jeg tror det samme om kjønnsforskerene også.

Megselv said...

Det eneste argumentet du kommenterte var statistikken som viste konvergerende kjønnsatferd på tvers av land og kulturer. Denne påpeker du like gjerne kan vise at "det finnes likheter mellom land". Vel, det er nettopp det det viser. Spørsmålet er om kulturene bare tilfeldigvis er endt opp like eller om det indikerer at det finnes mer grunnleggende forskjeller mellom kjønnene som ikke så lett lar seg viske ut av kultur. Svaret er ikke ubestridelig, men det det kan etter min mening ikke være så mye tvil om at det mest taler for noe grunnleggende ved menneskene.

Hva er så dumt med resten av det som fremkom? Hvis kjønnsforskjeller kan påvises rett etter fødselen, er det rimelig å si det er en sosial konstruksjon? Hvis atferd kan påvises å korrelere med hormonnivåer, taler ikke dette også for en biologisk forklaring?

Det er mulig jeg virker aggressiv og bastant her, men etter å ha fulgt forskningen og diskusjonen gjennom lengre tid blir man smålei av virkelighetsfjerne, politisk korrekte slutninger. Og man blir smålei beskyldninger om "småfrenetiske" agendaer. Eia har tydeligvis også opplevd det sånn. Det handler ikke om rettferdiggjøring av en konservativ posisjon, men om redelig forskning.

Martine Votvik said...

Jeg skjønner godt at du blir smålei, det blir og jeg også når jeg prøver å fremme mitt syn på saken ute i jungelen.

En av grunnene til at jeg kvier meg for å dra slutninger fra like kulturer over landegrensene - til biologisk opphav handler om to ting. Kulturene forandrer seg ofte drastisk over tid uten at genene våres synes å gjøre det. Og at de aller fleste land i dag er innenfor mer eller mindre den samme kulturen og vi måtte funnet en flere kulturer som ikke hadde vært i kontakt med vår egen om vi skulle kunne sammenligne dem på den måten.

Jeg tilhører nok på samme måte som kjønnsforskerne den gruppen som i lang tid har stanget hodet mot veggen av folk som nekter å tro samfunnet spiller noen rolle som helst. Derfor kan nok jeg også høres aggressiv og bastant ut.

Jeg ble nok mest irritert over biologene fordi Eia ikke spurte dem et eneste kritisk spørsmål.

Sexy Sadie said...

Jeg såg programmet ett par dager etter det gikk og begynte og skjemmes over eget fag og enkelte utøvere av det.

Eia er en elendig sosiolog. Ingen virkelige orginale tanker. Bare oppgulp.