Sunday, May 13, 2007

rettferdighet for Obiora

Vi skal ikke være så inderlig rede til å la prinsippene fare i kampen for rettferdighet.

Gang på gang er jeg vitne til menneskers selvrettferdighet og skinnhellighet når de går til kamp mot urettferdigheter og overgrep. Det er det samme hos de rødeste radikale som hos de mest konservative blå, så snart et mål blir verdig nokk, betyr ikke midlene så mye lengre.

Her er jeg uenig.

Jeg har diskutert Obiora saken med mange, og personlig synes jeg den er vanskelig på mange måter. Etter å ha hørt manges meninger og innsikter fra saken sitter jeg igjen med en følelse av at den respektive uthengte politimann, mest sannsynligvis har et par svin på skogen. Jeg ser også at det er mange grunner til å finne Sefos etterforskning av saken kritikkverdig.

Men jeg kommer ikke forbi det faktum at nevnte politimann ble frikjent, og at det er en alvorlig krenkelse å henge ham ut slik det blir gjort.

Jeg kan gå i tusen fakkeltog for å protestere mot at etterforskningen burde foretas av folk som ikke hadde vært anklagedes kollega for bare kort tid tilbake.

Men jeg kan ikke støtte at en av de anklagede blir uthengt med fullt navn og bilde på nettet. Jeg kan ikke godta det ensporede hatet folk gir til kjenne, uten villighet til å se dimensjonene i saken. Jeg kan ikke svelge anklagene om at de som ikke er enige uten å mukke, er tilhengere av politivold.

Det er forskjell på å kjempe mot urettferdigheten, og å kjempe med den.

Selv om saken taes opp og nevnte politimann blir funnet skyldig i mord, så vil jeg likevel ikke støtte den uthengingen som har foregått. Det blir en hul seier for mitt vedkommende.

9 comments:

Sebastian said...

Helt enig!

Martine Votvik said...

Så hyggelig da :)

FascistBaby said...

Hepp!

Han ble ikke frikjent - det kan man kun bli i retten. Det er derfor så mange ønsker en rettssak. Saken ble påklaget til Riksadvokatens kontor. Det er ikke første gang en interutredning hvor anklager mot denne tjenestemannen ble henlagt, ble påklaget videre til den instansen. Sist gjaldt det Sophia Baidoo, og i den saken omgjorde Riksadvokaten henleggelsen fra den langt lavere instans SEFO og utstedte forelegg.

Det er kun Spesialenheten (tidl. SEFO) som har henlagt foreløpig her - og det på bevisets stilling, for en rekke anklager mot samme tjenestemann. Det vil ikke være unaturlig å tro at Riksadvokaten nå har sett seg lei på alle henlagte anklager mot denne mannen, og det faktum at Trondheim Tingrett sist opphevet forelegget dette høytrankende embetet ila ham. Det er ikke utenkelig at de derfor vil gå inn for å virkelig ta ham en gang for alle. Dvs. påanke videre dersom Trondheim Tingrett nok en gang tuller det til.

Og hvorfor skal en politibetjent i Trondheim dømmes av Trondheim tingrett forresten? Det er også et av spørsmålene i denne saken. Det er velkjent at kollegialiteten i politiet er meget sterk - på grensen til abnorm. At dommere skal settes til å dømme medlemmer av et politikorps de er svært avhengige av for sin egen overlevelse, skurrer nok i manges ører og rettferdighetssans.

Kjør saken for en annen tingrett, og unngå at Spesialenheten bruker ferske eks-kolleger til å etterforske andre tjenestemenn.

Det er så mange faktorer denne saken retter et kritisk søkelys ved i rettssystemet vårt, at det slett ikke er rart at den har antatt de dimensjoner den vitterlig har.

Og da blir det regelrett intellektuell latskap å kommentere på det viset ellers hyggelige Sebastian her gjør. Dessverre.

Martine Votvik said...

Hei og hopp

Det er vel teknisk riktig at man kunn blir "frikjent" om man blir det i retten. "Hennleggelse" går jo mer på at det påviselig ikke var noe reelt skyldsspørsmål i utgangspunktet.

Hvem som har rett til å hennlegge saker som disse er en sak jeg mener det er mulig å ta opp uten å trekke inn enkeltpersoner, uansett hvor lagelig de ligger til for hugg.

Jeg vil ikke være med på å skape grobunn for en kultur, der viss TV ble banket opp ute på byen og ble ufør eller døde som følge, så ville massevis av kids synes det var ok, på sin plass og rettferdig.

Nå fikk jeg lyst til å sammenligne det med å begynne å kaste stein i en demonstrasjon mot krig, så det gjør jeg.

Det er naivt å tro at de virkemidlene man er med på å bruke, eller godtar at andre bruker i slike saker ikke er med på å forme samfunnet vårt.

vold avler vold, og på ett eller annet stadie må noen bestemme seg for å ikke føre volden videre.

Jeg tror ikke at man "må" ødelegge TV's personvern for å skape rettferdighet for Obiora. Jeg tror det finnes en menge andre måter å vinkle saken på som kanskje til og med er mer effektfulle en dette.

Så da finnes det ingen plausibel unskyldning for å gjøre det i utgangspunktet...

FascistBaby said...

""Hennleggelse" går jo mer på at det påviselig ikke var noe reelt skyldsspørsmål i utgangspunktet."

Dette blir jo veldig feil da, Martine. Politiet er ikke noen instans som er kvalifisert til å endelig avgjøre om det er reelle skyldsspørsmål i utgangspunktet - de er bare første silingsinstans.

Det finnes også mange forskjellige henleggelseskoder. En av de mest brukte er "henlagt på bevisets stilling". Denne innebærer at man mener det kan ha skjedd noe straffbart, men klarer ikke å se at de forelagte beviser holder til en sannsynlig domfellelse. En slik henleggelse kan reverseres innen 6 måneder dersom nye, styrkende beviser dukker opp.

Videre var det i denne saken kun en av politimennene som fikk henlagt sin sak som "intet straffbart forhold" - og akkurat den avgjørelsen er jeg helt og holdent enig i. Så de som fortsatt snakker om at alle fire politimennene må tiltales, må skjerpe seg litt. Det blir FOR dumt og uinformert. Engasjement krever også at man gidder å sette seg inn i det man engasjerer seg i. Ellers blir det jo bare feil.

Men legg merke til, Martine og Sebastian, at det er svært mange mediefolk og politikere som for lengst har blitt med på kravet om at denne saken må avgjøres i retten, hva gjelder skyldspørsmålet for de tre aktivt involverte polititjenestemennene som forårsaket Obioras dødsfall. Og jeg føler meg rimelig sikker på at et stort flertall i folket ønsker en bedre og mer tillitsvekkende gjennomgang enn den Spesialenheten for politisaker stod for. Det er vel kun de sløvere av hjemmesitterne og FrP-velgerne igjen snart, som føler seg helt tilfreds med den svært så hullete og vinklede rapporten fra den litt for inhabile sammensetningen av etterforskere og jurister som stod for henleggelsen i Spesialenhetens behandling av Obiora-saken?

Glem heller ikke at Spesialenheten ikke er en rettsinstans. Det er en underinstans, i beste fall. Første instans er tingretten, og det er der vi (altså antagelig et solid flertall av det norske folk) ønsker å se den behandlet videre - for de tre involverte politimenns vedkommende.

De må tiltales for enten grov uforstand i tjenesten, eller for uaktsomt drap. En eller to av dem kanskje for forsettlig drap, jfr. advokatene Sulland og Rajas påstand her

Martine Votvik said...

Jeg tror du undervurderer en hel del folk her.

Jeg håper jeg gjør det jeg også, forsto du halvparten av det jeg skreiv i bloggposten min eller?

FascistBaby said...

Det var ikke meningen å undervurdere noen - jeg er bare litt sånn grundig/perfeksjonistisk av meg, og tar med alle momenter for å være sikre på at vi alle er på samme siden.

Lest bloggposten din? Nei, det var en god idé i grunnen.. Så jeg tok og leste den nå:-) Har egentlig kun debattert debatten etter bloggposten din så langt.

Ja vi er uenige om metoder. Kanskje forskjellen mellom oss to ligger i at vi er på forskjellige sider av idealismen? Du holder den inntil videre fortsatt høyt, og jeg har gitt den opp?

Det ville være veldig pretensiøst av meg å si at jeg er en forkjemper for realismen, men jeg er i alle fall en forkjemper for den realismen som JEG SELV oppfatter..

Angående virkemidler mot betjentene osv, så får vi vel bli enige om å være uenige. For vi er jo veldig uenige akkurat der. Du kan jo lese mitt innlegg i kveld hos Leftpunch f.eks., nr. 48 i den lange kommentartråden...

Martine Votvik said...

Idealist? Kanskje det Ja ;) Eller kanskje bare en pissy, sta kyniker…

Jeg er hun som holder opp døra,
hun som smiler
Hun som ber med deg på gata,
selv om hun tviler.
Hun som står på barrikaden, uten å steine
Som kan rope høyt, men slipper å beine.

Hun som stopper opp - når folk går forbi,
fordi de ikke bryr seg og har - så - dårlig tid.
Og så dårlig råd, og så knapp forstand
Til å se at han som plages
er en – helt – vanlig mann

Jeg er hun som si'r gi faen
når folk harselerer,
som gir fint lite faen
hvorvidt hvem det sjenerer,
å få gnidd det opp i trynet
at du er av samme ulla,
som trekker seg - så - lett - unna
og si'r du bare tulla.

Og det sier jeg deg,
en dag er deg DU som står der
Og den dagen er du heldig
om det er JEG som går der

For jeg kan klare uante mengder
med dritt og smerte
For om jeg må bøye nakken,
er det faen ikke verdt det.
_____________________________

Lev prinsippene dine – de former samfunnet.

Anonymous said...

Hei Martine!

Jeg kom tilfeldigvis innom nettsiden din - vet ikke helt hvordan jeg endte her engang. Men det du reflekterte rundt Obiora saken gav deg stor respekt. Du er en person som tenker og er et levende og aktivt individ i samfunnet. Du er kritisk men klarer å tenke retorisk/antitetisk. Og du er åpenbart reflektert. Det later til at du ikke sluker hverken medias vinkling rått - eller avgjørelsen som er tatt av spesialenheten for politisaker.
Adolf Hitler skrev i "Mein Kapf" - Det er heldig for en regjering at massene ikke tenker".

Det var dette Hitler utnyttet. Men hadde alle vært som deg ville han neppe kommet noen vei som helst.

I Obiora saken virker det som om massene deler seg i to. Og ingen er villig til å lytte til andre saklige og gode argumenter. Obiora saken er en ekstremt vond og vanskelig sak for alle parter. Både politimennene, de pårørende, vitnene, Obiora selv og ja kanskje samfunnet i sin helhet.

Media har ikke interessert seg i Obiora saken etter at Riksadvokaten har kommet med en utredning av hvorfor forholdet ikke gir grunnlag for å reise tiltale. Noen som spør seg hvorfor? Kanskje svaret er profitt?

Vel - les begrunnelsen for avgjørelsen på riksadvokatens nettsider. Søk på Obiora og klikk deg inn i et Adobedok på 36 sider...

http://www.riksadvokaten.no/Vedlegg/Avg/Obiora%20pr.%2021.12.07%20Anonymisert.pdf

Les spesielt siste avsnitt på side 9 og 5. avsnitt på side 10 - siden denne videoen tar for seg rasisme...

Politiet skal gjøre en jobb der andre trekker seg unna...!!